نمایش نسخه الكترونيك

Alternate Text
نویسنده:

رودخانه تغییر


                    

معرفی کتاب

در کتاب حاضر، داستان‌های زیبا و تکان‌دهنده‌ای از زندگی مردمان و خاطرات شخصی خود نویسنده آمده است. نویسنده به ما شیوه‌های انتخاب زندگی بهتر و شکوفایی را در هنگام بحران و سختی ارائه می‌دهد. او از زندگی انسان‌های معمولی می‌گوید که توانسته‌اند ققنوس‌وار از خاکستر شکست، بیماری، جدایی و سوگ برخیزند تا هشیارتر و قوی‌تر باشند. او به ما راز شکوفایی را می‌آموزد. نویسنده این کتاب یکی از بنیان‌گذاران موسسه «امگا» است که اکنون به یکی از بزرگ‌ترین مؤسسات جهان برای کمک به مردم تبدیل‌شده است. او در طول بیست‌وپنج سال مددکاری حرفه‌ای‌اش شاهدی عینی بر چگونگی بهره گرفتن مردمان از دوران‌های سختی و تبدیل آن به فرصت‌هایی برای رشد و بالندگی بوده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

در کتاب حاضر، داستان‌های زیبا و تکان‌دهنده‌ای از زندگی مردمان و خاطرات شخصی خود نویسنده آمده است. نویسنده به ما شیوه‌های انتخاب زندگی بهتر و شکوفایی را در هنگام بحران و سختی ارائه می‌دهد. او از زندگی انسان‌های معمولی می‌گوید که توانسته‌اند ققنوس‌وار از خاکستر شکست، بیماری، جدایی و سوگ برخیزند تا هشیارتر و قوی‌تر باشند. او به ما راز شکوفایی را می‌آموزد. نویسنده این کتاب یکی از بنیان‌گذاران موسسه «امگا» است که اکنون به یکی از بزرگ‌ترین مؤسسات جهان برای کمک به مردم تبدیل‌شده است. او در طول بیست‌وپنج سال مددکاری حرفه‌ای‌اش شاهدی عینی بر چگونگی بهره گرفتن مردمان از دوران‌های سختی و تبدیل آن به فرصت‌هایی برای رشد و بالندگی بوده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها