نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نویسنده:

روان‌شناسی شایعه


                    

معرفی کتاب

کتاب حاضر تلاش بر یکپارچه‌سازی و به‌روزرسانی یافته‌های حاصل از تمامی ادبیات طولانی تحقیق در حیطه شایعه را داشته و در فصول ده‌گانه خود، به تبیین و بررسی دقیق فرایند انتقال شایعه پرداخته است. یکی از مهم‌ترین اهداف کتاب، تلاش بر جلب توجه پژوهشگران و محققان و نظریه‌پردازان به موضوع مهم شایعه است، که در سال‌های اخیر مورد غفلت قرار گرفته و از کتب روانشناسی اجتماعی و صنعتی و سازمانی جدا شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتاب حاضر تلاش بر یکپارچه‌سازی و به‌روزرسانی یافته‌های حاصل از تمامی ادبیات طولانی تحقیق در حیطه شایعه را داشته و در فصول ده‌گانه خود، به تبیین و بررسی دقیق فرایند انتقال شایعه پرداخته است. یکی از مهم‌ترین اهداف کتاب، تلاش بر جلب توجه پژوهشگران و محققان و نظریه‌پردازان به موضوع مهم شایعه است، که در سال‌های اخیر مورد غفلت قرار گرفته و از کتب روانشناسی اجتماعی و صنعتی و سازمانی جدا شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها