نمایش نسخه الكترونيك

Alternate Text

روانشناسی شادی در جوانان


                    

معرفی کتاب

در این کتاب به شما توصیه می‌شود صحبت کردن با نوجوانان را به نوعی آغاز کنید که آن‌ها را تشویق کند مسائل خود را با اعتماد و اطمینان کامل بیان کنند و مهارت‌های ضروری مقابله با اضطراب را در جامعه معاصر بیاموزند. در فصل نخست درباره نگرانی اضطراب و عوامل مختلف دربردارنده آن صحبت می‌شود. در فصل دوم و سوم، اطلاعاتی درباره شیوه‌های ذهنی و جسمی مقابله با اضطراب بیان می‌شود. در فصل بعدی به مهارت‌های مطالعه و تنظیم وقت پرداخته می‌شود. در فصل پنجم به مهارت‌های ارتباطات و چگونگی آن اشاره می‌گردد و در دو فصل پایانی درباره راه‌هایی که نوجوانان می‌توانند چگونگی رفتار با خود را بیاموزند و با احترام و دلسوزی با خود رفتار کنند، بحث شده و رئوس مطالب و نکات عمده کتاب و معانی ضمنی آن بازگو می‌شود.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

در این کتاب به شما توصیه می‌شود صحبت کردن با نوجوانان را به نوعی آغاز کنید که آن‌ها را تشویق کند مسائل خود را با اعتماد و اطمینان کامل بیان کنند و مهارت‌های ضروری مقابله با اضطراب را در جامعه معاصر بیاموزند. در فصل نخست درباره نگرانی اضطراب و عوامل مختلف دربردارنده آن صحبت می‌شود. در فصل دوم و سوم، اطلاعاتی درباره شیوه‌های ذهنی و جسمی مقابله با اضطراب بیان می‌شود. در فصل بعدی به مهارت‌های مطالعه و تنظیم وقت پرداخته می‌شود. در فصل پنجم به مهارت‌های ارتباطات و چگونگی آن اشاره می‌گردد و در دو فصل پایانی درباره راه‌هایی که نوجوانان می‌توانند چگونگی رفتار با خود را بیاموزند و با احترام و دلسوزی با خود رفتار کنند، بحث شده و رئوس مطالب و نکات عمده کتاب و معانی ضمنی آن بازگو می‌شود.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
فیلترها