نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نویسنده:

رمان‌‌‌های ده‌‌ثانیه‌ای


                    

معرفی کتاب

اگر برای خواندن رمان‌های طولای وقت ندارید، رمان‌های ده ثانیه‌ای را امتحان کنید. در میان داستان‌های خیلی خیلی کوتاه، ادبیات تلویحی ژانر تازه‌ای است که با بیان تنها بیست و پنج کلمه شما را به داستانی بسیار بزرگ‌تر و پیچیده‌تر رهنمون می‌شود. در این سبک داستان‌نویسی، نویسنده در نیمه راه به خواننده می‌رسد و او را وامی‌دارد که بقیه مسیر را به تنهایی طی کند. این کتاب درواقع کتابخانه‌ای کوچک است که می‌توانید کتاب‌هایش را با سرعت نور بخوانید.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

اگر برای خواندن رمان‌های طولای وقت ندارید، رمان‌های ده ثانیه‌ای را امتحان کنید. در میان داستان‌های خیلی خیلی کوتاه، ادبیات تلویحی ژانر تازه‌ای است که با بیان تنها بیست و پنج کلمه شما را به داستانی بسیار بزرگ‌تر و پیچیده‌تر رهنمون می‌شود. در این سبک داستان‌نویسی، نویسنده در نیمه راه به خواننده می‌رسد و او را وامی‌دارد که بقیه مسیر را به تنهایی طی کند. این کتاب درواقع کتابخانه‌ای کوچک است که می‌توانید کتاب‌هایش را با سرعت نور بخوانید.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها