نمایش نسخه الكترونيك

Alternate Text
نویسنده:

رازهای نوع دوستی


                    

معرفی کتاب

کتاب صوتی رازهای نوع دوستی نوشته محمود دانایی، از دسته کتاب‌هایی‌ست که مغذی روح و معنویت به شمار می‌رود و آسایش، آرامش و امنیت در زندگی را به مخاطبان خود آموزش می‌دهد. کتاب رازهای نوع دوستی آموزه‌هایی را در خود جای داده است که لازم است برای مدت سی روز تمرین شود. با خواندن این کتاب و انجام تمرین‌های آن می‌توانید مطمئن شوید اثری مثبتی در این جهان از خود به جای می‌گذارید.

موضوع کتاب رازهای نوع دوستی

انسان موجودی دوبعدی و اجتماعی است كه برای رسيدن به هدفی كه برای آن خلق شده است، بايد نگاه خود را به هر دو بعد «خود» معطوف دارد، يعنی همان‌طور كه متوجه بعد ظاهری و مادی «خود» است و دقت می‌كند كه چه بخورد و چه بپوشد تا بتواند از زندگی‌اش لذت ببرد، باید به فکر پرورش بعد معنوی خود نیز باشد. عمل نوع‌ دوستانه بايد متعادل و منطقی باشد. مثلاً وقتی می‌خواهیم به کسی کمک کنیم، موقعیت و امکانات خود را هم در نظر بگیریم، حقوق کسانی را پایمال نکنیم که به ما متکی هستند، مراقب باشیم که اعمال نوع دوستانه‌ی ما به کسی ضرر نزند و یا به دیگران تحمیل نشود.

نقل قول هایی از کتاب رازهای نوع دوستی

«نوع‌ دوستی توجه و گوش دادن به درد دل ديگران است، برای این‌کار باید توجه‌مان را از خودمان برگيريم تا بتوانیم ديگران و نیازهایشان را ببینیم. برای شروعِ کمک به دیگران بايد به حرف‌هایشان گوش كنيم، کارهای ساده‌ای مانند قطع نکردن صحبت‌شان و توجه کامل به آنچه می‌گویند. نوع دوستی از خيرخواهی فراتر می‌رود. خيرخواهی احساس درونی نوع‌دوستی است و به نيت و فكر بستگی دارد. ولی نوع‌دوستی وجه عملی خيرخواهی است و می‌تواند به هزاران صورت از جمله عمل یا فکر توأم با خیرخواهی، کمک مالی، پشتیبانی از افراد، دلداری، سنگ صبور بودن، یا حتی دفاع از حقوق دیگران و غیره بروز کند. احساس نشاط و شادی درونی، ناشی از برآورده کردن خواسته‌های عمیق روح است، و احساس شادی حقیقی را در ما ایجاد می‌کنند. درک این شادی و این احساس که مطابق با فطرت واقعی خود رفتار کرده‌ایم، فقط از راه تجربه‌ی شخصی میسر است. هروقت از رفتار کسی ناراحت و آزرده شديم و دیديم افکار منفی تمام ذهن‌مان را اشغال کرده است، این گفتار استاد الهی را که «هیچ موجودی خلقتا بد نیست، اعمال شخص بد است نه خود شخص» به خود تلقین كنيم.»

نویسنده کتاب رازهای نوع دوستی

محمود دانایی نویسنده و مترجم سرشناس ایرانی است که کتاب‌های رازهای قضاوت نکردن، رازهای فروتنی و رازهای نوع دوستی را خود نوشته است و کتاب‌هایی از قبیل سفر روح، سرنوشت روح، بهشت برین حقیقت دارد، سه‌شنبه ها با موری و .. را ترجمه کرده است.

مشخصات کتاب رازهای نوع دوستی

نویسنده: محمود دانایی ژانر کتاب: روانشناسی،‌روانشناسی موفقیت تعداد صفحات کتاب: ۶۴ صفحه

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتاب صوتی رازهای نوع دوستی نوشته محمود دانایی، از دسته کتاب‌هایی‌ست که مغذی روح و معنویت به شمار می‌رود و آسایش، آرامش و امنیت در زندگی را به مخاطبان خود آموزش می‌دهد. کتاب رازهای نوع دوستی آموزه‌هایی را در خود جای داده است که لازم است برای مدت سی روز تمرین شود. با خواندن این کتاب و انجام تمرین‌های آن می‌توانید مطمئن شوید اثری مثبتی در این جهان از خود به جای می‌گذارید.

موضوع کتاب رازهای نوع دوستی

انسان موجودی دوبعدی و اجتماعی است كه برای رسيدن به هدفی كه برای آن خلق شده است، بايد نگاه خود را به هر دو بعد «خود» معطوف دارد، يعنی همان‌طور كه متوجه بعد ظاهری و مادی «خود» است و دقت می‌كند كه چه بخورد و چه بپوشد تا بتواند از زندگی‌اش لذت ببرد، باید به فکر پرورش بعد معنوی خود نیز باشد. عمل نوع‌ دوستانه بايد متعادل و منطقی باشد. مثلاً وقتی می‌خواهیم به کسی کمک کنیم، موقعیت و امکانات خود را هم در نظر بگیریم، حقوق کسانی را پایمال نکنیم که به ما متکی هستند، مراقب باشیم که اعمال نوع دوستانه‌ی ما به کسی ضرر نزند و یا به دیگران تحمیل نشود.

نقل قول هایی از کتاب رازهای نوع دوستی

«نوع‌ دوستی توجه و گوش دادن به درد دل ديگران است، برای این‌کار باید توجه‌مان را از خودمان برگيريم تا بتوانیم ديگران و نیازهایشان را ببینیم. برای شروعِ کمک به دیگران بايد به حرف‌هایشان گوش كنيم، کارهای ساده‌ای مانند قطع نکردن صحبت‌شان و توجه کامل به آنچه می‌گویند. نوع دوستی از خيرخواهی فراتر می‌رود. خيرخواهی احساس درونی نوع‌دوستی است و به نيت و فكر بستگی دارد. ولی نوع‌دوستی وجه عملی خيرخواهی است و می‌تواند به هزاران صورت از جمله عمل یا فکر توأم با خیرخواهی، کمک مالی، پشتیبانی از افراد، دلداری، سنگ صبور بودن، یا حتی دفاع از حقوق دیگران و غیره بروز کند. احساس نشاط و شادی درونی، ناشی از برآورده کردن خواسته‌های عمیق روح است، و احساس شادی حقیقی را در ما ایجاد می‌کنند. درک این شادی و این احساس که مطابق با فطرت واقعی خود رفتار کرده‌ایم، فقط از راه تجربه‌ی شخصی میسر است. هروقت از رفتار کسی ناراحت و آزرده شديم و دیديم افکار منفی تمام ذهن‌مان را اشغال کرده است، این گفتار استاد الهی را که «هیچ موجودی خلقتا بد نیست، اعمال شخص بد است نه خود شخص» به خود تلقین كنيم.»

نویسنده کتاب رازهای نوع دوستی

محمود دانایی نویسنده و مترجم سرشناس ایرانی است که کتاب‌های رازهای قضاوت نکردن، رازهای فروتنی و رازهای نوع دوستی را خود نوشته است و کتاب‌هایی از قبیل سفر روح، سرنوشت روح، بهشت برین حقیقت دارد، سه‌شنبه ها با موری و .. را ترجمه کرده است.

مشخصات کتاب رازهای نوع دوستی

نویسنده: محمود دانایی ژانر کتاب: روانشناسی،‌روانشناسی موفقیت تعداد صفحات کتاب: ۶۴ صفحه

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها