نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نویسنده:

رئالیست‌ها در غرقاب عشق


                    

معرفی کتاب

کتاب حاضر یکی از کتاب‌های مجموعه «نامه‌های نامداران» است که به نامه‌های رئالیست‌هایی مانند «بالزاک»، «فلوبر»، «دیکنز»، «برنارد شاو»، «تواین» و «تولستوی» می‌پردازد. در این کتاب جنبه‌های مختلف دلدادگی: گفتن راز دل، درخواست مهربانی، تأملی بر مبنای عشق، حسادت، وصال، فراغ و ... در آینه نامه‌های بزرگان متجلی شده‌اند. نامه‌ها به نزدیکان همدل و محرمان اسرار بسان نقب‌هایی هستند به دنیای درون مشاهیر و چه بسیار جنبه‌های نهفته سرشت شخصیتشان را آشکار می‌سازند، علاوه بر شرح این نکات کمتر شناخته‌شده، مجموعه «نامه‌های نامداران» اطلاعات فرهنگی، ادبی، هنری و تاریخی جالبی هم به خوانندگان عرضه می‌دارد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتاب حاضر یکی از کتاب‌های مجموعه «نامه‌های نامداران» است که به نامه‌های رئالیست‌هایی مانند «بالزاک»، «فلوبر»، «دیکنز»، «برنارد شاو»، «تواین» و «تولستوی» می‌پردازد. در این کتاب جنبه‌های مختلف دلدادگی: گفتن راز دل، درخواست مهربانی، تأملی بر مبنای عشق، حسادت، وصال، فراغ و ... در آینه نامه‌های بزرگان متجلی شده‌اند. نامه‌ها به نزدیکان همدل و محرمان اسرار بسان نقب‌هایی هستند به دنیای درون مشاهیر و چه بسیار جنبه‌های نهفته سرشت شخصیتشان را آشکار می‌سازند، علاوه بر شرح این نکات کمتر شناخته‌شده، مجموعه «نامه‌های نامداران» اطلاعات فرهنگی، ادبی، هنری و تاریخی جالبی هم به خوانندگان عرضه می‌دارد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
فیلترها