logo
0
لوگو

درباره ما

لیبرا چیست؟

فروشگاه اینترنتی لیبرا سرزمین اسرار آمیزی برای خواندن است که با ارائه مجموعه ای از کتاب های با کیفیت و قیمت های مناسب، امکان خرید اشتراک و نیز کتاب فیزیکی را فراهم می کند. با ارائه مجموعه ای از کتاب های با کیفیت و قیمت های مناسب، امکان خرید اشتراک و نیز کتاب فیزیکی را فراهم می کند

هدف لیبرا چیست؟

فروشگاه اینترنتی لیبرا سرزمین اسرار آمیزی برای خواندن است که با ارائه مجموعه ای از کتاب های با کیفیت و قیمت های مناسب، امکان خرید اشتراک و نیز کتاب فیزیکی را فراهم می کند. با ارائه مجموعه ای از کتاب های با کیفیت و قیمت های مناسب، امکان خرید اشتراک و نیز کتاب فیزیکی را فراهم می کند