نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text
نویسنده:

درباره‌ی خوب بودن


                    

معرفی کتاب

کتاب حاضر، راهنمایی است برای کشف چشم‌انداز ناشناخته خوب بودن که ما را با مضامین این ویژگی فراموش‌شده، آشنا می‌کند. در این کتاب می‌آموزیم که چگونه خیرخواه باشیم، چگونه ببخشیم، چگونه معمولی باشیم و چگونه قوت قلب دهیم. می‌آموزیم که خوبی با قدرت سازگار است و به‌هیچ‌وجه نشانه‌ ساده‌لوحی نیست.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتاب حاضر، راهنمایی است برای کشف چشم‌انداز ناشناخته خوب بودن که ما را با مضامین این ویژگی فراموش‌شده، آشنا می‌کند. در این کتاب می‌آموزیم که چگونه خیرخواه باشیم، چگونه ببخشیم، چگونه معمولی باشیم و چگونه قوت قلب دهیم. می‌آموزیم که خوبی با قدرت سازگار است و به‌هیچ‌وجه نشانه‌ ساده‌لوحی نیست.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها