نمایش نسخه الكترونيك

Alternate Text
نویسنده:

زندگی با تمام وجود

Alternate Text 6 ساعت

                    

معرفی کتاب

نویسنده کتاب حاضر را در زمینه پذیرش آسیب‌پذیری و کاستی‌های وجود انسانی نوشته است. او معتقد است با پذیرش کاستی‌ها می‌توان بهتر زندگی کرد و به موفقیت‌های بیشتری دست یافت. موضوع دیگری که در این کتاب مورد تأکید قرار گرفته است، این است که همه باید خود را همان‌طور که هستند بپذیرند، تا بتوانند اعتمادبه‌نفس بیشتری کسب کنند. به اعتقاد او کمال‌گرایی باعث ایجاد مشکلات بسیاری در زندگی و درنهایت باعث ایجاد درماندگی و بی‌تفاوتی می‌شود. موضوع دیگری که این نویسنده به آن اشاره کرده این است که، باید شهود خود اعتماد داشته باشیم و همچنین اینکه نباید با وارد ساختن فشارهای کاری اجتماعی بیش‌ازحد خود را دچار اضطراب و نگرانی دائم سازیم.

نظرات خوانندگان
 • 10/26/2021 | 13:07

  Jacob

  5
  عالی است
  0 0
پیام فرستادن
Alternate Text 6 ساعت

              

معرفی کتاب

نویسنده کتاب حاضر را در زمینه پذیرش آسیب‌پذیری و کاستی‌های وجود انسانی نوشته است. او معتقد است با پذیرش کاستی‌ها می‌توان بهتر زندگی کرد و به موفقیت‌های بیشتری دست یافت. موضوع دیگری که در این کتاب مورد تأکید قرار گرفته است، این است که همه باید خود را همان‌طور که هستند بپذیرند، تا بتوانند اعتمادبه‌نفس بیشتری کسب کنند. به اعتقاد او کمال‌گرایی باعث ایجاد مشکلات بسیاری در زندگی و درنهایت باعث ایجاد درماندگی و بی‌تفاوتی می‌شود. موضوع دیگری که این نویسنده به آن اشاره کرده این است که، باید شهود خود اعتماد داشته باشیم و همچنین اینکه نباید با وارد ساختن فشارهای کاری اجتماعی بیش‌ازحد خود را دچار اضطراب و نگرانی دائم سازیم.

نظرات خوانندگان
 • 10/26/2021 | 13:07

  Jacob

  5
  عالی است
  0 0
پیام فرستادن
فیلترها