نمایش نسخه الكترونيك

Alternate Text
نویسنده:

خون حرف نمی‌زند


                    

معرفی کتاب

کتاب حاضر داستانی است که نگرش مبتنی بر دیالکتیک تاریخی نویسنده نسبت به فرد، جامعه، حوادث و پدیده‌ها را در قالب روایت نمایش می‌دهد. این داستان سرگذشت دو نسل از اهالی استانبول و روایت تسلط سرمایه‌داری در ترکیه، تعطیل شدن صنعتگران خرده‌پا به کارگران مزدور، دلالان خرده‌پا به واسطه‌های بازار و اشراف به سرمایه‌داری وابسته است، روایت دوستی‌ها و برادری‌ها، دشمنی‌ها و خیانت‌ها است. این کتاب نوعی آینه تمام نمای وضعیت استانبول در قرن بیستم است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتاب حاضر داستانی است که نگرش مبتنی بر دیالکتیک تاریخی نویسنده نسبت به فرد، جامعه، حوادث و پدیده‌ها را در قالب روایت نمایش می‌دهد. این داستان سرگذشت دو نسل از اهالی استانبول و روایت تسلط سرمایه‌داری در ترکیه، تعطیل شدن صنعتگران خرده‌پا به کارگران مزدور، دلالان خرده‌پا به واسطه‌های بازار و اشراف به سرمایه‌داری وابسته است، روایت دوستی‌ها و برادری‌ها، دشمنی‌ها و خیانت‌ها است. این کتاب نوعی آینه تمام نمای وضعیت استانبول در قرن بیستم است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها