نمایش نسخه الكترونيك

Alternate Text

خواهران


                    

معرفی کتاب

کتاب حاضر، ماجراهایی از زندگی دخترانی است که هرکدام آرمان و آرزوهای خود را دارند. مگ، جو، بت و ایمی معروف‌ترین چهارخواهر در ادبیات هستند و داستان‌های این کتاب که روایت خوشی‌ها و ناراحتی‌های مشترک آن‌هاست. تجلیلی تأثیرگذار از پیوندهای خاص خواهری است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتاب حاضر، ماجراهایی از زندگی دخترانی است که هرکدام آرمان و آرزوهای خود را دارند. مگ، جو، بت و ایمی معروف‌ترین چهارخواهر در ادبیات هستند و داستان‌های این کتاب که روایت خوشی‌ها و ناراحتی‌های مشترک آن‌هاست. تجلیلی تأثیرگذار از پیوندهای خاص خواهری است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها