نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

خرد راهبری


                    

معرفی کتاب

«جوآن اندرسون»، نویسنده پرفروش‌ نیویورک تایمز، در این کتاب به زنان توصیه‌هایی عملی ارائه می‌کند تا با کشف واقعیت‌های خود و توانایی‌هایشان، زندگی خلاق، مستقل و رضایت بخش برای خود بسازند. اندرسون بعد از سال‌ها پرداختن به نیازهای دیگران در جایگاه یک مادر و همسر، یک سال را به خودکاوی و عملی کردن آرزوهایش سپری می‌کند. سئوالاتی که او مطرح کرد و بینشی را که به دست آورد، محور اصلی تشکیل کارگاه‌های آخر هفته مشهوری شدند که اندرسون برای کمک به زنان طراحی کرد. این کتاب امکان استفاده از راهکارهای اندرسون را برای زنان فراهم می‌کند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

«جوآن اندرسون»، نویسنده پرفروش‌ نیویورک تایمز، در این کتاب به زنان توصیه‌هایی عملی ارائه می‌کند تا با کشف واقعیت‌های خود و توانایی‌هایشان، زندگی خلاق، مستقل و رضایت بخش برای خود بسازند. اندرسون بعد از سال‌ها پرداختن به نیازهای دیگران در جایگاه یک مادر و همسر، یک سال را به خودکاوی و عملی کردن آرزوهایش سپری می‌کند. سئوالاتی که او مطرح کرد و بینشی را که به دست آورد، محور اصلی تشکیل کارگاه‌های آخر هفته مشهوری شدند که اندرسون برای کمک به زنان طراحی کرد. این کتاب امکان استفاده از راهکارهای اندرسون را برای زنان فراهم می‌کند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها