نمایش نسخه الكترونيك

Alternate Text
نویسنده:

حکایت آن که قورباغه‌اش را قورت داد


                    

معرفی کتاب

مجموعه راهکارهایی برای رسیدن به موفقیت در زندگی و غلبه بر مشکلات است. در این اثر 129 اصل و قاعده از اصول کلی موفقیت در ابعاد و زمینه‌های مختلف ارایه شده است. در همین راستا نگارنده از خوانندگان می‌خواهد در زندگی مسئولیت‌پذیر باشند، تلاش کنند که از لحاظ اخلاقی و موفقیت شغلی بهترین باشند، شخصیت و منش فردی خویش را براساس ارزش‌های اخلاقی تنظیم کنند، روحیه خویش را مدیریت کرده و مثبت‌اندیش باشند، برای امور مختلف زندگی خویش هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی کنند، اشتباهات خود را بپذیرند و برای ورود به عرصه‌های مختلف و سخت شجاعت داشته باشند، در مقابل مشکلات تسلیم نشده و راه‌حل‌هایی برای غلبه با آن پیدا کنند، زمان را مدیریت کرده و آینده‌نگر باشند، مدیریت مالی داشته و با دیگران ارتباط داشته باشند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

مجموعه راهکارهایی برای رسیدن به موفقیت در زندگی و غلبه بر مشکلات است. در این اثر 129 اصل و قاعده از اصول کلی موفقیت در ابعاد و زمینه‌های مختلف ارایه شده است. در همین راستا نگارنده از خوانندگان می‌خواهد در زندگی مسئولیت‌پذیر باشند، تلاش کنند که از لحاظ اخلاقی و موفقیت شغلی بهترین باشند، شخصیت و منش فردی خویش را براساس ارزش‌های اخلاقی تنظیم کنند، روحیه خویش را مدیریت کرده و مثبت‌اندیش باشند، برای امور مختلف زندگی خویش هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی کنند، اشتباهات خود را بپذیرند و برای ورود به عرصه‌های مختلف و سخت شجاعت داشته باشند، در مقابل مشکلات تسلیم نشده و راه‌حل‌هایی برای غلبه با آن پیدا کنند، زمان را مدیریت کرده و آینده‌نگر باشند، مدیریت مالی داشته و با دیگران ارتباط داشته باشند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها