نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نویسنده:

حالا این هم از زندگی ما


                    

معرفی کتاب

کتاب حاضر از مجموعه داستان‌های انگلیسی قرن بیستم است «حالا این هم از زندگی ما»؛ «رقص‌های جنگ»؛ «خدای داستان‌نویسی»؛ «جهنّم بزرگ» و «کاغذ دیواری دزد» عنوان برخی از این داستان‌ها هستند. در داستان «حالا این هم از زندگی ما»: «ماکس» به بیماری ایدز مبتلاست. در ظاهر هیچ ناراحتی از خود نشان نمی‌دهد و تنها نگرانی‌اش از دست دادن ظاهر نیرومندش است. ماکس بدون اینکه به فکر ارزیابی گذشته و بهتر زیستن و زنده‌ماندن و عمیق‌کردن تماس خود با دوستان و کارش باشد، تسلیم بیماری شده است. حالا تمام دوستان، همکاران و معشوقه‌های او در پی انتقال صحبت‌های او به یکدیگر و تأثیر عوارض بیماری ماکس و واکنش‌های خودشان نسبت به ماکس و بیماری او هستند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتاب حاضر از مجموعه داستان‌های انگلیسی قرن بیستم است «حالا این هم از زندگی ما»؛ «رقص‌های جنگ»؛ «خدای داستان‌نویسی»؛ «جهنّم بزرگ» و «کاغذ دیواری دزد» عنوان برخی از این داستان‌ها هستند. در داستان «حالا این هم از زندگی ما»: «ماکس» به بیماری ایدز مبتلاست. در ظاهر هیچ ناراحتی از خود نشان نمی‌دهد و تنها نگرانی‌اش از دست دادن ظاهر نیرومندش است. ماکس بدون اینکه به فکر ارزیابی گذشته و بهتر زیستن و زنده‌ماندن و عمیق‌کردن تماس خود با دوستان و کارش باشد، تسلیم بیماری شده است. حالا تمام دوستان، همکاران و معشوقه‌های او در پی انتقال صحبت‌های او به یکدیگر و تأثیر عوارض بیماری ماکس و واکنش‌های خودشان نسبت به ماکس و بیماری او هستند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها