نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

تپش قلب


                    

معرفی کتاب

در این نوشتار جملاتی کوتاه از نویسنده به دو زبان انگلیسی و فارسی در موضوعات گوناگون گردآوری شده است. نگارنده از انسان‌ها می‌خواهد باور داشته باشند و امیدشان را برای رسیدن به دنیایی بهتر از دست ندهند و به دنیایی پاک از همه پلیدی‌ها و سرشار از عشق و محبت به دیگران بیاندیشند. بیان دیدگاه‌های وی در مورد مادر، دختر، عشق و مهربانی، زنان، چگونگی پیوستن رؤیاها به حقیقت، ایمان داشتن به خود و توانایی‌های خویش، بیان احساسات و عواطف، صداقت، معنویت و اخلاق، ابعاد مختلف زندگی، محدود نشدن در حصار محدودیت، اظهار محبت به دیگران، توانایی‌های زنان، دنبال کردن رؤیاها، گوش دادن به ندای عاطفی درون و برخی دیگر از مسایل اخلاقی که اغلب به زبان شعر بیان شده است، از اصلی‌ترین مندرجات این نوشتار است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

در این نوشتار جملاتی کوتاه از نویسنده به دو زبان انگلیسی و فارسی در موضوعات گوناگون گردآوری شده است. نگارنده از انسان‌ها می‌خواهد باور داشته باشند و امیدشان را برای رسیدن به دنیایی بهتر از دست ندهند و به دنیایی پاک از همه پلیدی‌ها و سرشار از عشق و محبت به دیگران بیاندیشند. بیان دیدگاه‌های وی در مورد مادر، دختر، عشق و مهربانی، زنان، چگونگی پیوستن رؤیاها به حقیقت، ایمان داشتن به خود و توانایی‌های خویش، بیان احساسات و عواطف، صداقت، معنویت و اخلاق، ابعاد مختلف زندگی، محدود نشدن در حصار محدودیت، اظهار محبت به دیگران، توانایی‌های زنان، دنبال کردن رؤیاها، گوش دادن به ندای عاطفی درون و برخی دیگر از مسایل اخلاقی که اغلب به زبان شعر بیان شده است، از اصلی‌ترین مندرجات این نوشتار است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها