نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نویسنده:

تاریخ ایران سلطنت قاجار: از آغاز سلطنت قاجاریه تا سرانجام فتحعلی‌شاه


                    

معرفی کتاب

تاریخ بهترین وسیله برای پرورش روح میهن‌پرستی و ترغیب به حفظ میراث ملی و فرهنگی هر قوم است و اطلاع از تاریخ صحیح و نگاشته به انصاف، فرد را برای استفاده از این ابزار نیرومند مجهز می‌کند. نویسنده، محقق و مترجم چیره‌دست استاد سعید نفیسی، با صرف بیش از پانزده سال کار و تحقیق در گردآوری 170 سال تاریخ گذشته ایران، دین خود را نسبت به وطن و هموطن ایرانی ادا کرده است. کتاب حاضر حاصل این کار ارزشمند و منحصر به فرد است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

تاریخ بهترین وسیله برای پرورش روح میهن‌پرستی و ترغیب به حفظ میراث ملی و فرهنگی هر قوم است و اطلاع از تاریخ صحیح و نگاشته به انصاف، فرد را برای استفاده از این ابزار نیرومند مجهز می‌کند. نویسنده، محقق و مترجم چیره‌دست استاد سعید نفیسی، با صرف بیش از پانزده سال کار و تحقیق در گردآوری 170 سال تاریخ گذشته ایران، دین خود را نسبت به وطن و هموطن ایرانی ادا کرده است. کتاب حاضر حاصل این کار ارزشمند و منحصر به فرد است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
فیلترها