نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نویسنده:

تئاتر مدرن اروپا در ده نمایش تک پرده‌ای


                    

معرفی کتاب

کتاب حاضر، مشتمل بر 10 نمایشنامه تک‌پرده‌ای از نویسنده‌های مختلف است. «یک اتفاق کوچک»، «صلح انفرادی»، «من اورلاپی هستم»، «نماینده ما در مدرسه»، «پرده‌برداری»، «مده آ»، «همه عطرهای عربستان»، «ایستگاه ویکتوریا»، «آخر خط»، «بچه کشی» عنوان‌های نمایشنامه‌های این کتاب هستند. در نمایشنامه «یک اتفاق کوچک» می‌خوانیم: «صدای شلیک یک تیر، پرده که بالا می‌رود، «پنلوپه» با حالتی غرورآمیز ایستاده است. در سیمای او سردرگمی دیده می‌شود و در دستش هفت‌تیری است».

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتاب حاضر، مشتمل بر 10 نمایشنامه تک‌پرده‌ای از نویسنده‌های مختلف است. «یک اتفاق کوچک»، «صلح انفرادی»، «من اورلاپی هستم»، «نماینده ما در مدرسه»، «پرده‌برداری»، «مده آ»، «همه عطرهای عربستان»، «ایستگاه ویکتوریا»، «آخر خط»، «بچه کشی» عنوان‌های نمایشنامه‌های این کتاب هستند. در نمایشنامه «یک اتفاق کوچک» می‌خوانیم: «صدای شلیک یک تیر، پرده که بالا می‌رود، «پنلوپه» با حالتی غرورآمیز ایستاده است. در سیمای او سردرگمی دیده می‌شود و در دستش هفت‌تیری است».

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها