نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نویسنده:

ب نام عشق: نامه‌هایی از ب و ناپارت، ب تهرون، ب ایرون، ب ورخس


                    

معرفی کتاب

کتاب حاضر یکی از کتاب‌های مجموعه «نامه‌های نامداران» است که به نامه‌های «بناپارت»، «بتهوون»، «بایرون» و «بورخس» می‌پردازد. در این کتاب جنبه‌های مختلف دلدادگی: گفتن راز دل، درخواست مهربانی، تأملی بر مبنای عشق، حسادت، وصال، فراغ و ... در آینه نامه‌های بزرگان متجلی شده‌اند. نامه‌ها به نزدیکان همدل و محرمان اسرار بسان نقب‌هایی هستند به دنیای درون مشاهیر و چه بسیار جنبه‌های نهفته سرشت شخصیتشان را آشکار می‌سازند، علاوه بر شرح این نکات کمتر شناخته‌شده، مجموعه «نامه‌های نامداران» اطلاعات فرهنگی، ادبی، هنری و تاریخی جالبی هم به خوانندگان عرضه می‌دارد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتاب حاضر یکی از کتاب‌های مجموعه «نامه‌های نامداران» است که به نامه‌های «بناپارت»، «بتهوون»، «بایرون» و «بورخس» می‌پردازد. در این کتاب جنبه‌های مختلف دلدادگی: گفتن راز دل، درخواست مهربانی، تأملی بر مبنای عشق، حسادت، وصال، فراغ و ... در آینه نامه‌های بزرگان متجلی شده‌اند. نامه‌ها به نزدیکان همدل و محرمان اسرار بسان نقب‌هایی هستند به دنیای درون مشاهیر و چه بسیار جنبه‌های نهفته سرشت شخصیتشان را آشکار می‌سازند، علاوه بر شرح این نکات کمتر شناخته‌شده، مجموعه «نامه‌های نامداران» اطلاعات فرهنگی، ادبی، هنری و تاریخی جالبی هم به خوانندگان عرضه می‌دارد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها