نویسنده:

برنامه‌ریزی عملی درمان (عقب‌ماندگی ذهنی و ناتوانی‌های رشدی)


NotesPages 312 صفحه
              

معرفی کتاب

معلولیت، به ویژه معلولیت‌های ذهنی و ناتوانی‌های رشدی، نه فقط فرد مبتلا را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه آثار آن به همۀ کسانی که با او در تماس هستند، گسترش می‌یابد. عقب‌ماندگی ذهنی و ناتوانی‌های رشدی، همۀ جنبه‌های زندگی، از روابط اجتماعی و خانوادگی تا فعالیت‌های روزانه، رفاه اقتصادی، فعالیت‌های شغلی و تفریحی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نگارندگان در کتاب حاضر به 28 نیاز بهداشت روانی مشترک افراد با ناتوانی‌های رشد را بیان کرده‌اند. آن‌ها در خصوص مشکلات مختلف، نخست رفتار مورد نظر را تعریف و سپس هدف‌های کوتاه و بلندمدت درمان را بیان کرده‌اند. در ادامه نیز مداخله‌های درمانی و پیشنهادهای تشخیصی را عرضه نموده‌اند. کتاب حاوی فرم‌ها و منابع لازم برای کمک به مدیریت ملی بهداشت روانی است. برخی مشکلات بررسی شده در کتاب عبارت‌اند از: افسردگی؛ اختلال خوردن؛ وابستگی شیمیایی؛ امنیت فردی؛ روان‌پریشی؛ اختلال حرکت‌های قالبی؛ و اختلال خواب.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها