نویسنده:

اضطراب


            

معرفی کتاب

«ژان لاکان»، چهره‌ای شناخته شده در تاریخ روانکاوی است که در کتاب «اضطراب» از ماهیت اضطراب صحبت می‌کند. او در این بحث بیان می‌کند که نوستالژی داشتن «ابژه» نیست که موجب اضطراب می‌شود، بلکه نزدیکی به آن است که در ما ایجاد اضطراب می‌کند. لاکان در دفتر سوم از این کتاب مخاطبانش را با صورت‌های مختلف و ناشناخته ی «ابژه ی a» و مسئله «میل تحلیلگر» آشنا می‌کند. وی در این مسیر درباره «انتقال متقابل و تفسیر»، «خیال‌پردازی و چارچوب آن» و «اضطرابی که بین لذت و میل قرار دارد» توضیح می‌دهد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها