نویسنده:

ادای ثروتمندان را در نیاور


            

معرفی کتاب

پژوهشی در زمینه راه‌کارهای کسب ثروت و استفاده صحیح از آن در زندگی است. در این پژوهش با استناد به تجربیات عملی و تحقیقات میدانی، چگونگی دستیابی به ثروت و درآمد بالا و نیز موفقیت شغلی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ضرورت پرهیز از اسراف و تجمل در زندگی و عدم تظاهر به ثروتمندی مورد تأکید قرار گرفته است. نویسنده بر این باور است کسانی که جزو پایین‌ترین تولیدکنندگان از لحاظ تبدیل در آمد به ثروت هستند و در موقعیت‌های بلای شغلی قرار دارند، فرصت موفقیت و داشتن یک زندگی سالم و واقعی را نباید به خطر بیاندازند و با تظاهر به ثروتمند بودن در دام تجمل‌گرایی کاذب نیافتاده و به دنبال لذت‌های کاذب و زودگذر نباشند. وی معتقد است این قبیل از افراد دارای معایبی هستند که تلاش دارند در قالب ثروتمند نشان دادن خویش آن معایب را پوشانده و و مثل افراد ثروتمند زندگی کرده و ادای آنان را در بیاورند. وی این نوع زندگی را یکی از آفات جوامع بشری امروزی به ویژه جوامع غربی دانسته است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها