نمایش نسخه الكترونيك

Alternate Text
نویسنده:

ادای ثروتمندان را در نیاور


                    

معرفی کتاب

پژوهشی در زمینه راه‌کارهای کسب ثروت و استفاده صحیح از آن در زندگی است. در این پژوهش با استناد به تجربیات عملی و تحقیقات میدانی، چگونگی دستیابی به ثروت و درآمد بالا و نیز موفقیت شغلی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ضرورت پرهیز از اسراف و تجمل در زندگی و عدم تظاهر به ثروتمندی مورد تأکید قرار گرفته است. نویسنده بر این باور است کسانی که جزو پایین‌ترین تولیدکنندگان از لحاظ تبدیل در آمد به ثروت هستند و در موقعیت‌های بلای شغلی قرار دارند، فرصت موفقیت و داشتن یک زندگی سالم و واقعی را نباید به خطر بیاندازند و با تظاهر به ثروتمند بودن در دام تجمل‌گرایی کاذب نیافتاده و به دنبال لذت‌های کاذب و زودگذر نباشند. وی معتقد است این قبیل از افراد دارای معایبی هستند که تلاش دارند در قالب ثروتمند نشان دادن خویش آن معایب را پوشانده و و مثل افراد ثروتمند زندگی کرده و ادای آنان را در بیاورند. وی این نوع زندگی را یکی از آفات جوامع بشری امروزی به ویژه جوامع غربی دانسته است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

پژوهشی در زمینه راه‌کارهای کسب ثروت و استفاده صحیح از آن در زندگی است. در این پژوهش با استناد به تجربیات عملی و تحقیقات میدانی، چگونگی دستیابی به ثروت و درآمد بالا و نیز موفقیت شغلی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ضرورت پرهیز از اسراف و تجمل در زندگی و عدم تظاهر به ثروتمندی مورد تأکید قرار گرفته است. نویسنده بر این باور است کسانی که جزو پایین‌ترین تولیدکنندگان از لحاظ تبدیل در آمد به ثروت هستند و در موقعیت‌های بلای شغلی قرار دارند، فرصت موفقیت و داشتن یک زندگی سالم و واقعی را نباید به خطر بیاندازند و با تظاهر به ثروتمند بودن در دام تجمل‌گرایی کاذب نیافتاده و به دنبال لذت‌های کاذب و زودگذر نباشند. وی معتقد است این قبیل از افراد دارای معایبی هستند که تلاش دارند در قالب ثروتمند نشان دادن خویش آن معایب را پوشانده و و مثل افراد ثروتمند زندگی کرده و ادای آنان را در بیاورند. وی این نوع زندگی را یکی از آفات جوامع بشری امروزی به ویژه جوامع غربی دانسته است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
فیلترها