نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

ابداع زندگی


                    

معرفی کتاب

کتاب حاضر، زندگی‌نامه‌ای متفاوت از زندگی‌نامه‌های معمول است، با تعریف داستان زندگی باربارا مارکس هابرد- که به‌زعم نویسنده، مادر اختراع است- داستان زندگی کنونی تمام آدم‌های روی کره زمین را تعریف می‌کند. این زندگی‌نامه با سبکی که عملاً می‌توان آن را سبک ادبی نوینی دانست، در آینده شروع می‌شود و داستان زندگی باربارا مارکس هابرد را از آخر به اول تعریف می‌کند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتاب حاضر، زندگی‌نامه‌ای متفاوت از زندگی‌نامه‌های معمول است، با تعریف داستان زندگی باربارا مارکس هابرد- که به‌زعم نویسنده، مادر اختراع است- داستان زندگی کنونی تمام آدم‌های روی کره زمین را تعریف می‌کند. این زندگی‌نامه با سبکی که عملاً می‌توان آن را سبک ادبی نوینی دانست، در آینده شروع می‌شود و داستان زندگی باربارا مارکس هابرد را از آخر به اول تعریف می‌کند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
فیلترها