نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نویسنده:

آسیب‌شناسی روانی زندگی روزمره


                    

معرفی کتاب

فروید آگاهانه این کتاب را در آغاز قرن برای خوانندگان معمولی نوشته با چاپ نسخه‌های جدید، مدام شرح‌ها و ماجراهای تازه‌ای به آن افزود، بی‌آنکه هیچ تغییری در نظریات پایه‌ای کارش ایجاد کند. در این کتاب خواننده با مثال‌های کوتاه و به‌غایت جذاب، با شرح ساده، اما متقاعدکننده مسائلی مواجه می‌شود که برای همه آشنا هستند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

فروید آگاهانه این کتاب را در آغاز قرن برای خوانندگان معمولی نوشته با چاپ نسخه‌های جدید، مدام شرح‌ها و ماجراهای تازه‌ای به آن افزود، بی‌آنکه هیچ تغییری در نظریات پایه‌ای کارش ایجاد کند. در این کتاب خواننده با مثال‌های کوتاه و به‌غایت جذاب، با شرح ساده، اما متقاعدکننده مسائلی مواجه می‌شود که برای همه آشنا هستند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
فیلترها