نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نویسنده:

آرزوهای ویکتور هوگو


                    

معرفی کتاب

مجموعه کلمات قصاری از ویکتور هوگو رمان‌نویس مشهور فرانسوی در موضوعات مختلف اخلاقی و اجتماعی است. در این کتاب ابتدا به صورت اجمالی به بررسی شخصیت ادبی و آثار ویکتور هوگو پرداخته شده و سپس برخی از سخنان کوتاه وی در زمینه‌های مختلف مانند لزوم راستگویی، ضرورت رعایت عدل و انصاف با مردم، راه‌های رسیدن به خوشبختی در زندگی، دوست داشتن خداوند، چگونگی روبرو شدن با لحظات تلخ زندگی، صبور بودن در امور، تلف نکردن بیهوده عمر، امیدواری در زندگی و برخی دیگر از مسایل اخلاقی و اجتماعی بیان شده است. این سخنان در واقع همان آرزوهای ویکتور هوگوست که برای دوستان و آشنایان خویش آرزو کرده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

مجموعه کلمات قصاری از ویکتور هوگو رمان‌نویس مشهور فرانسوی در موضوعات مختلف اخلاقی و اجتماعی است. در این کتاب ابتدا به صورت اجمالی به بررسی شخصیت ادبی و آثار ویکتور هوگو پرداخته شده و سپس برخی از سخنان کوتاه وی در زمینه‌های مختلف مانند لزوم راستگویی، ضرورت رعایت عدل و انصاف با مردم، راه‌های رسیدن به خوشبختی در زندگی، دوست داشتن خداوند، چگونگی روبرو شدن با لحظات تلخ زندگی، صبور بودن در امور، تلف نکردن بیهوده عمر، امیدواری در زندگی و برخی دیگر از مسایل اخلاقی و اجتماعی بیان شده است. این سخنان در واقع همان آرزوهای ویکتور هوگوست که برای دوستان و آشنایان خویش آرزو کرده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها