نویسنده:

آداب کلی برخورد با فروشنده‌ها و صندوقدارها و رفتار در محیط‌های عمومی


هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها